UNDP u sklopu projekta EU4Business će održati sastanke sa zainteresovanim proizođačima

 

UNDP je u sklopu projekta EU4Business planirao održati dodatne informativne sastanke sa zainteresovanim proizođačima sa ciljem pružanja informacija o objavljenom javnom pozivu za podršku investicijama za preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Informativni sastanci će se održati tokom naredne sedmice na sljedećim lokacijama:

 

Datum održavnja

Grad/opština

Mjesto održavanja

Vrijeme održavanja

03.09.2019

Bugojno

Kristalna sala, Ul. 307. motorizovane brigade 92

9:30

03.09.2019

Mrkonjić Grad

Skupštinska sala opštine,   Mrkonjić Grad

14:30

04.09.2019

Rogatica

Sala opštine, Ul. Srpske sloge 81

11:00

04.09.2019

Trebinje

Agrarni fond Trebinje, Ul. Vuka Karadžića 2

13:30

05.09.2019

Mostar

Agro-mediteranski zavod, Ul. Biskupa Čule 10

9:00

05.09.2019

Zenica

Privredna komora ZE-DO Kanton, Ul. Mehmedalije Tarabara 15, Velika sala IV sprat

10:00

05.09.2019

Doboj

Privredna komora Doboj, Ul. Srpskih Sokolova 1

14:30

06.09.2019

Orašje

Omladinski dom - vjećnica Orašje, Ul. III 85

9:30

06. 09.2019

Bijeljina

Velika sala gradske uprave, Trg Kralja Petra I Karađorđeva1

14:00

Jedna od važnih ciljeva ovih sastanaka je i direktna komunikacija sa potencijalnim podnositeljima prijava te davanje odgovora na praktična pitanja u vezi sa pripremom prijave na javni poziv. Kao što znate, UNDP je otvorio i komunikacijiski kanal za zainteresovane proizvođače putem kojeg se mogu postavljati pitanja u toku pripreme prijava. Sva dosada zaprimljena pitanja kao i odgovori se redovno objavljuju na web stranici projekta (link).

Projekat EU4Business će u svrhu promocije javnog poziva za podršku investicijam za preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ukupno održati 23 informativna sastanka u 19 lokalnih zajednica.