Poziv na javnu raspravu

Pozivamo vas da dana 17.09.2019. godine u 12 časova dođete u Omladinski centar Brčko distrikta BiH, Trg Pravde br.18 gdje će se održati Javna rasprava povodom donošenja Zakona o pčelarstvu Brčko distrikta BiH.

Prednacrt Zakona o pčelarstvu Brčko distrikta BiH je dostupan u prilogu.