Usvojeni kriteriji za dodjelu stipendija i pravilnik o poticajima u poljoprivredi

10.7.2019. Vlada Brčko distrikta BiH iscrpila je danas dnevni red 76. izvanredne sjednice na kojoj je usvojila Pravilnik o načinu i uvjetima za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu.

Image for news

Zoran Gajić, predstojnik Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, rekao je da je ovaj Pravilnik u odnosu na prošlogodišnji izmijenjen u dijelu koji se odnosi na uvođenje poticanja izgradnje ribnjaka ali i proizvodnje ribe.

„Novina je i da potičemo kapitalne investicije poljoprivredne mehanizacije kao i objekte za mljekarstvo. U ovom Pravilniku nema većih financijskih promjena u pogledu poticanja određenih kategorija ili određene proizvodnje. Novine su napravljene kada je riječ o korištenju poljoprivrednog zemljišta u zakup koje je u vlasništvu Brčko distrikta BiH. Prema usvojenom Pravilniku svi oni koji sudjeluju na licitaciji i koji budu izabrani kao najbolji ponuđači, a ne zaključe ugovor nemaju pravo na poticaj“, rekao je Gajić.

Na izvanrednom zasjedanju usvojeni su i zaključci o davanju suglasnosti na nacrte odluka o izmjeni organizacijskih planova Odjela za zdravstvo i ostale usluge, Ureda za upravljanje javnom imovinom, Ureda za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije i Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Usvojen je i Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli neraspoređene netodobiti Javnog poduzeća „Putevi Brčko“ d. o. o., Brčko distrikt BiH, iz 2018. godine.

Članovi Vlade Brčko distrikta BiH održali su i treći nastavak 63. redovite sjednice na kojem su usvojeni Prijedlog odluke o kriterijima i načinu dodjele stipendija redovitim studentima Brčko distrikta BiH za razdoblje 1. 1. 2019. do 30. 9. 2019. godine kao i Prijedlog odluke o visini i broju stipendija koje se dodjeljuju redovitim studentima.

Na temelju Odluke dodjeljuje se 160 stipendija kako slijedi:

-          4 stipendije studentima I. godine studija na javnim visokoškolskim ustanovama koji su proglašeni učenicima generacije u školskoj 2017./2018. godini

-          10 stipendija studentima I. godine studija na javnim visokoškolskim ustanovama koji su za vrijeme četverogodišnjeg srednjeg obrazovanja imali prosjek ocjena 5,00, a srednju školu su završili u školskoj 2017./2018. godini

-          do 3 stipendije studentima I. godine studija na javnim visokoškolskim ustanovama koji su bez oba roditelja, a srednju školu su završili u školskoj 2017./2018. godini

-          do 5 stipendija studentima s posebnim potrebama koji su prva ili viša godina studija

-          1 stipendija studentu pripadniku nacionalne manjine koji je prva ili viša godina studija

-          137 stipendija studentima druge i starijih godina studija.

Stipendije će biti dodijeljene u visini od po 200,00 KM mjesečno, što na godišnjoj razini iznosi 2.000 KM po studentu.

Senad Osmanović, predstojnik Odjela za obrazovanje, rekao je da će javni poziv za studente biti raspisan najdalje sljedećeg tjedna.

„On će biti dovoljno dugo otvoren pošto znamo da slijede ljetne pauze i da fakulteti ne rade, kako bi studenti mogli izvaditi sve potrebne potvrde i aplicirati za stipendiju“, pojasnio je Osmanović.

Na nastavku 63. sjednice usvojen je Nacrt zakona o poslovnim zonama Brčko distrikta BiH i Prijedlog odluke i izmjeni Odluke o ustupanju drvne mase osobama u stanju socijalne potrebe, obiteljima s djecom s posebnim potrebama, korisnicima prava stalne osnovne novčane pomoći i korisnicima prava dodatka za njegu i pomoć od druge osobe. Do konačne podjele drvna će masa biti dodijeljena prema popisu korisnika koji će načiniti Odjel za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH – Pododjel za socijalnu skrb – Centar za socijalni rad.

Vlada Brčko distrikta BiH održala je i 77. izvanrednu sjednicu na kojoj je usvojen Elaborat o opravdanosti osnivanja visokoškolske javne ustanove Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka u Brčkom.