Усвојени критеријуми за додјелу стипендија и правилник о подстицајима у пољопривреди

10.7.2019. Влада Брчко дистрикта БиХ исцрпила је данас дневни ред 76. ванредне сједнице на којој је усвојила Правилник о начину и условима за подстицај у пољопривредној производњи за 2019. годину.

Image for news

Зoран Гајић, шеф Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду, рекао је да је овај правилник у односу на прошлогодишњи измијењен у дијелу који се односи на увођење подстицања изградњe рибњака али и производње рибе.

„Новина је и да подстичемо капиталне инвестиције пољопривредне механизације као и објекте за мљекарство. У овом правилнику нема већих финансијских промјена у погледу подстицања одређених категорија или одређене производње. Новине су направљене када је ријеч о коришћењу пољопривредног земљишта у закуп које је у својини Брчко дистрикта БиХ. Према усвојеном правилнику сви они који учествују на лицитацији и који буду изабрани као најбољи понуђачи а не закључе уговор немају право на подстицај“, рекао је Гајић.

На ванредном засједању усвојени су и закључци о давању сагласности на нацрте одлука о измјени организационих планова Одјељења за здравство и остале услуге, Канцеларије за управљање јавном имовином, Канцеларије за превенцију корупције и координацију активности на сузбијању корупције и Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду. Усвојен је и приједлог закључка о давању сагласности на Одлуку о расподјели нераспоређене нето добити ЈП „Путеви Брчко“ ДОО, Брчко дистрикт БиХ, из 2018. године.

Чланови Владе Брчко дистрикта БиХ одржали су и трећи наставак 63. редовне сједнице на којем су усвојени Приједлог одлуке о критеријумима и начину додјеле стипендија редовним студентима Брчко дистрикта БиХ за период од 1. 1. 2019. до 30. 9. 2019. године као и Приједлог одлуке о висини и броју стипендија које се додјељују редовним студентима.

На основу наведене одлуке, додјељује се 160 стипендија, како слиједи:

- 4 стипендије студентима I године студија на јавним високошколским установама који су проглашени ученицима генерације у школској 2017/2018. години;

-10 стипендија студентима I године студија на јавним високошколским установама који су за вријеме четверогодишњег средњег образовања имали просјек оцјена 5,00, а средњу школу су завршили у школској 2017/2018. години;

- до 3 стипендије студентима I године студија на јавним високошколским установама који су без оба родитеља, а средњу школу су завршили у школској 2017/2018. години;

- до 5 стипендија студентима са посебним потребама који су прва или виша година студија;

- 1 стипендија студенту припаднику националне мањине који је прва или виша година студија;

- 137 стипендија студентима друге и старијих година студија.

Стипендије ће бити додијељене у висини од по 200,00 КМ мјесечно, што на годишњем нивоу износи 2.000 КМ по студенту.

Сенад Османовић, шеф Одјељења за образовање, рекао је да ће јавни позив за студенте бити расписан најдаље сљедеће недјеље.

„Он ће бити довољно дуго отворен, пошто знамо да слиједе љетње паузе и да факултети не раде, како би студенти могли извадити све потребне потврде и аплицирати за стипендију“, објаснио је Османовић.

У наставку 63. сједнице усвојен је Нацрт закона о пословним зонама Брчко дистрикта БиХ и Приједлог одлуке и измјени Одлуке о уступању дрвне масе лицима у стању социјалне потребе, породицама са дјецом са посебним потребама, корисницима права сталне основне новчане помоћи и корисницима права додатка за његу и помоћ од другог лица. До коначне подјеле, дрвна маса биће додијељена према списку корисника који ће сачинити Одјељење за здравство и остале услуге Владе Брчко дистрикта БиХ–Пододјељење за социјалну заштиту – Центар за социјални рад.

Влада Брчко дистрикта БиХ одржала је и 77. ванредну сједницу на којој је усвојен Елаборат о оправданости оснивања високошколске јавне установе у Брчком Универзитета за пословни инжењеринг и менаџмент Бањалука.