Pododjeljenje za veterinarstvo

U PODODJELJENJU ZA VETERINARSTVO VRŠE SE POSLOVI KOJI SE ODNOSE NA:

 • Publikovanje veterinarskih certifikata, uputstava i potvrda;
 • Veterinarski pregledi proizvoda, sirovina prehrambenih proizvoda i njihovo obilježavanje, kao i veterinarski pregledi stočne hrane, vode za napajanje životinja i otpadaka u proizvodnji, skladištenju i prometu radi obezbjeđivanja zdravstvene ispravnosti;
 • Praćenje i kontrolu trgovine i upotrebe lijekova u veterinarskoj medicini;
 • Kontrolu efikasnosti i štetnosti lijekova;
 • Kontrolu zdravstvene ispravnosti prehrambenih proizvoda, otpadaka i stočne hrane, životinjskog sjemena, jajnih ćelija i embriona, kao i vode za napajanje životinja;
 • Vođenje registra životinja i objekata na regionalnom i nacionalnom nivou u skladu sa propisima;
 • Osposobljavanje jedinica za prvu veterinarsku pomoć civilne zaštite,
 • Obezbjeđivanje izvođenja kontrole imunosti;
 • Obezbjeđivanje izvođenja i organizacija praćenja ostataka štetnih materija u prehrambenim proizvodima,
 • Obezbjeđivanje izvođenja i organizacija praćenja ostataka štetnih materija kod životinja i stočne hrane;
 • Uvođenje i razvijanje informacionog sistema u veterinarstvu BiH.

U Odsjeku za veterinarstvo vrše se poslovi koji se odnose na:

 • Zaštitu zdravlja životinja,zastita zdravlja ljudi i ljudske okoline;
 • Sprovođenje programa mjera zdravstvene zaštite životinja;
 • Izvođenje mjera za sprečavanje, otkrivanje, liječenje i suzbijanje životinjskih bolesti;
 • Sprovođenje osnovne terenske dijagnostike;
 • Praćenje i sprečavanje epizootološke situacije;
 • Praćenje zdravstvenog stanja životinja, fiziologije i patologije;
 • Proučavanje uticaja veterinarskih mjera na okolinu;
 • Pripremu stručnih osnova za planiranje i za usvajanje mjera u zdravstvenoj zaštiti životinja;
 • Sprečavanje zagađivanja okruženja uzročnicima i prenosiocima zaraznih bolesti životinja posredno rješavanje pitanja zaštite zdravlja ljudi, stočarske proizvodnje i tehnologije;                                                         
 • Sudjelovanje u pripremi, te koordinaciji i provođenju obaveza iz dokumenata s institucijama na razini Bosne i Hercegovine i institucijama iz Federacije BiH i Republike Srpske;