O Odjeljenju

Odjeljenje izvršava stručne, administrativne i druge poslove iz nadležnosti Vlade koji se odnose na:

 • Provođenje zakona i propisa nadležnih organa i institucija BiH i Distrikta iz oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pod nadzorom i uputstvima gradonačenika,
 • Poljoprivredu, šumarstvo i uzgoj životinja, razvoj, zaštitu i efektivno korištenje šumskog i poljoprivrednog fonda i uzgoja životinja,
 • Agroindustrija,
 • Veterinarsku djelatnosti i veterinarsku javnu službu,
 • Zaštitu i unapređenje šuma,
 • Predlaganje politike investicionog razvoja i politike cijena u oblasti poljoprivrede i šumarstva,
 • Tržišne intervencije i rezerve u oblasti poljoprivrede,
 • Ruralni razvoj,
 • Ostale dužnosti iz nadležnosti ovog odjeljenja u skladu sa zakonom i propisima BiH i Skupštine ili dužnosti naložene od gradonačelnika.

Za izvršavanje poslova iz nadležnosti ovog Odjeljenja, na način propisan članom 2. ovog organizacionog plana, utvrđuju se slijedeća pododjeljenja:

 1. Pododjeljenje za poljoprivredu,
 2. Pododjeljenje za šumarstvo i vodno gospodarstvo,
 3. Pododjeljenje za veterinarstvo,
 4. Pododjeljenje za analizu, administrativnu podršku i ruralni razvoj.