О Одјељењу

Одјељење извршава стручне, административне и друге послове из надлежности Владе који се односе на:

 • Провођење закона и прописа надлежних органа и институција БиХ и Дистрикта из области пољопривре, шумарства и водопривреде под надзором и упутствима градоначеника,
 • Пољопривреду, шумарство и узгој животиња, развој, заштиту и ефективно кориштење шумског и пољопривредног фонда и узгоја животиња,
 • Агроиндустрија,
 • Ветеринарску дјелатности и ветеринарску јавну службу,
 • Заштиту и унапређење шума,
 • Предлагање политике инвестиционог развоја и политике цијена у области пољопривреде и шумарства,
 • Тржишне интервенције и резерве у области пољопривреде,
 • Рурални развој,
 • Остале дужности из надлежности овог одјељења у складу са законом и прописима БиХ и Скупштине или дужности наложене од градоначелника.

За извршавање послова из надлежности овог Одјела, на начин прописан чланом 2. овог организационог плана, утврђују се слиједећа пододјељења:

 1. Пододјел за пољопривреду,
 2. Пододјел за шумарство и водно господарство,
 3. Пододјел за ветеринарство,
 4. Пододјел за анализу и административну подршку.