Kontakti

ŠEF ODJELJENJA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU 

Milenko Ninković, dipl.oec.

Adresa: Mostarska 195, 76100 Brčko

Telefon: 049/490-172

e-mail: milenko.ninkovic@bdcentral.net

 

Šef Pododjeljenja za analizu i administrativnu podršku i ruralni razvoj

Mehmed Raščić, dipl.ing.polj.

Adresa: Mostarska 195, 76100 Brčko

Telefon: 049/320-120

e-mail: mehmed.rascic@bdcentral.net

 

Šef Odsjeka za ruralni razvoj

Branko Brkić, dr.vet.med.

Adresa: Mostarska 195, 76100 Brčko

Telefon: 049/490-098

e-mail: branko.brkic@bdcentral.net

 

v.d. šefa Pododjeljenja za poljoprivredu

Mirsad Mujkanović, dipl.ing.polj.

Adresa: Mostarska 195, 76100 Brčko

Telefon: 049/320-124

e-mail: mirsad.mujkanovic@bdcentral.net

 

Šef Pododjeljenja za šumarstvo i vodoprivredu

Ljiljana Zenunović, dipl.ing.polj.

Adresa: Mostarska 195, 76100 Brčko

Telefon: 049/490-174

e-mail: ljiljana.zenunovic@bdcentral.net

 

Šef Pododjeljenja za veterinarstvo

Stevan Radić, dr.vet.med.

Adresa: Miroslava Krleže 56, 76100 Brčko

Telefon: 049/217-521

e-mail: stevan.radic@bdcentral.net