Nacrt Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Dostava Zakona o poljoprivrednom zemljištu na komentare

Image for news

Vaše primjedbe i prijedloge na predloženi nacrt Zakona o poljoprivrednom zemljištu Brčko distrikta BiH možete dostaviti Odjelјenju za polјoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu najkasnije do 24.11.2023. godine. Ukoliko do navedenog datuma ne dostavite komentare, smatrat ćemo da nemate primjedbi na nacrt Zakona o poljoprivrednom zemljištu Brčko distrikta BiH.


Nacrt zakona možete preuzeti OVDJE.