Prednacrt Zakona o vodama Brčko distrikta BiH-5.3.2024. godine- dostava na komentare

Image for news

U skladu sa članom 15 Odluke o proceduri izrade zakona i drugih propisa ("Službeni glasnik Brčko distrikata BiH" 33/20) i članom 87 Jedinstvenih pravila i procedure ia izradu zakona i drugih propisa Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikata BiH" 1/12), objavljen je Prednacrt Zakona o vodama Brčko distrikta BiH radi obavljanja konsultacija.

Vaše komentare na Prednacrt Zakona o vodama Brčko distrikta BiH u vidu promjedbi, prijedloga i sugestija možete dostaviti do 25.03.2024. godine u pisanoj formi na adresu Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Mostarska 195 Brčko.

Prednacrt Zakona o vodama Brčko distrikta BiH možete preuzeti OVDJE.