OBAVJEŠTENJE

Prednacrt Odluke o izmjeni Odluke o obavlјanju djelatnosti od opšteg interesa

Image for news

Obavještavamo sve zainteresovane da primjedbe i komentare na Prednacrt Odluke o izmjeni Odluke o obavlјanju djelatnosti od opšteg interesa, broj predmeta: 02-000241/18, broj akta: 09-1402MN-033/23 od 11.12.2023. godine, mogu dostaviti Odjelјenju za polјoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH najkasnije do 14.12.2023. godine.

Prednacrt Odluke možete preuzeti OVDJE.

Obrazac za provođenje skraćene procjene uticaja propisa možete preuzeti OVDJE.