Javna rasprava o Nacrtu plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save

Image for news

Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodprivredu Vlade Brčko distrikta BiH obavještava javnost da je u toku izrada plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save Brčko distrikta BiH u okviru realizacije projekta „Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu“, koji finansira Evropska unija iz programa IPA 2016.

U skladu s planiranom dinamikom završetka Projekta, javnost se takođe obavještava da će Nacrt plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save Brčko distrikta BiH biti objavljen 1. septembra 2022. godine na službenoj internet stranici Vlade Brčko distrikta BiH.

Lokacija i vrijeme održavanja javna rasprava o Nacrtu plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save Brčko distrikta BiH bit će određeni naknadno.