Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške jačanju poljoprivredne prakse kroz povezivanje sa naučnim i istraživačkim organizacijama

U okviru projekta EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, objavljen je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške jačanju poljoprivredne prakse kroz povezivanje sa naučnim i istraživačkim organizacijama.
Krajnji cilj je da se, kroz bespovratna sredstva Evropske unije, ojača razvoj naučnih i istraživačkih institucija u BiH, te da se podrži razvoj kapaciteta organizacija koje ekonomski i interesno okupljaju poljoprivredne proizvođače i prerađivače.

Image for news

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti visokoškolske i naučno-istraživačke ustanove iz oblasti poljoprivrede, prehrambene tehnologije, veterine i biotehnologije registrovane u BiH, i to isključivo u partnerstvu sa najmanje jednom organizacijom koja interesno ili ekonomski okuplja poljoprivredne proizvođače (poljoprivredne zadruge, preduzeća iz sektora poljoprivredno-prehrambene proizvodnje ili udruženja poljoprivrednih proizvođača i druge nevladine organizacije koje imaju iskustvo u realizaciji projekata iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja).

U okviru ovog javnog poziva na raspolaganju je 2.4 miliona KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 100.000 KM do 400.000 KM.

Dobitnici podrške sredstva će koristiti za realizaciju projekata koji uključuju naučna istraživanja u oblastima ublažavanja posljedica i prilagođavanja na klimatske promjene, uvođenje novih proizvodnih tehnologija s ciljem povećanja produktivnosti, uvođenje digitalnih alata i tehnologija u proces primarne poljoprivredne proizvodnje i preradu poljoprivrednih proizvoda, zaštitu i unapređenje zdravlja životinja i biljaka i dobrobiti životinja, te smanjenje gubitaka i otpada hrane.

Prijave se mogu podnijeti od 25.07.2022. godine, a krajnji rok za prijavu je 12. septembar 2022. godine, do 17:00 sati. 

Javni poziv, kao i sva propratna dokumentacija se nalaze ovdje.