Javni oglas za dodjelu ribolovačkog prava na ribolovačkom području Brčko distrikta BiH

Predmet javnog oglasa je dodjela ribolovačkog prava na ribolovačkom području Brčko distrikta BiH u kojem se obavlja rekreativno-sportski ribolov.

Image for news

Pravo učešća na javnom oglasu imaju sva fizička i pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti rekreativno-sportskog ribolova koja podnesu prijave s potrebnom dokumentacijom u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u sredstvima javnog informisanja putem pošte ili lično na protokol Vlade Brčkodistrikta BiH, Bulevar mira broj 1, a najkasnije do 8.8.2022.godine do 15.00 sati.

Kompletan sadržaj Javnog oglasa možete preuzeti ovdje.