Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) objavljuje poziv za podnošenje prijava za finansiranje aktivnosti „ljudi -ljudima” (People-to-People (P2P)) u ruralnim područjima

Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) objavljuje poziv za podnošenje prijava za finansiranje aktivnosti „ljudi -ljudima” (People-to-People (P2P)) u ruralnim područjima zemalja/teritorija Zapadnog Balkana: Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova* (*Ovo određivanje ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova), Severne Makedonije, Crne Gore i Srbije (ZB 6).

Image for news

Podrška se odnosi na organizaciju sajmova i manifestacija koje podržavaju promociju i valorizaciju proizvoda u sektoru poljoprivrede i turizama kao i aktivnosti za izgradnju kapaciteta preduzetnika iż ruralnih područja, uključujući žene, mlade, osobe sa invaliditetom i povratnike.
U zavisnosti od raspoloživosti sredstava, SWG namjerava da finansira sprovođenje približno 40 aktivnosti (manifestacija) koje će se organizovati u periodu od marta 2023. do decembra 2023. godine.
Maksimalni iznos sredstva za finansiranje po aktivnosti/događaju je do 2.500 EUR. Od aplikanata se traži da podnesu prijavu za P2P aktivnost u priloženom formatu, koju će nakon toga uzeti u razmatranje SWG evaluciona komisija. Svi aplikanti će biti blagovremeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva.
Prihvatljivi aplikanti su:
- Mikro, mala i srednja (MMSP)
- Organizacije za poslovnu podršku (BSO): komore, klasteri, udruženja, inkubatori, inovacioni centri itd.
- Subjekti lokalne samouprave, lokalne i regionalne razvojne agencije
- Nevladine organizacije (NVO)
- Obrazovne institucije i centri za obuku; i
- Zajedničke aplikacije ovih subjekata

Cjelokupnu dokumentaciju za apliciranje možete pronaći OVDJE.