Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podsticajima u poljoprivredi-dostava na komentare


Image for news

Dostavlјamo vam Prednacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima za podsticaj u polјoprivrednoj proizvodnji broj predmeta: 02-000126/21 broj akta: 09-1402MN-158/24 od 7.2.2024. godine, na komentare.


Vaše primjedbe i prijedloge na predloženi tekst Prednacrta Pravilnika možete dostaviti Odjelјenju za polјoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu najkasnije do 16.2.2024. godine. Ukoliko do navedenog datuma ne dostavite komentare, smatraćemo da nemate primjedbi na Prednacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima za podsticaj u polјoprivrednoj proizvodnji.
Prednacrt Pravilnika možete preuzeti OVDJE.