Obavještenje o Javnom pozivu za sklapanje ugovora o finansijskim uslugama kreditiranja razvoja poljoprivrede na području Brčko distrikta BiH

Obavještavaju se sve banke, mikrokreditne organizacije i ostale finansijske institucije na području Brčko distrikta BiH da je Vlada Brčko distrikta BiH, na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojila Program o plasiranju novčanih sredstava kroz kreditne linije u cilju razvoja poljoprivrede na području Brčko distrikta BiH, broj: 05-000386/21 broj akta: 01.11-0377MB-017/21 od 23.06.2021. godine i Programa o izmjeni i dopuni Programa o plasiranju novčanih sredstava kroz kreditne linije u cilju razvoja poljoprivrede na području Brčko distrikta BiH, broj: 05-000386/21 broj akta: 01.11-0377MB-043/22 od 24.11.2022. godine.

Image for news

Članom 4. navedene Odluke propisano je raspisivanje javnog poziva za sklapanje ugovora o finansijskim uslugama. Predmet javnog poziva je Plasiranje novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 1.954.262,73 KM putem kreditnih linija u cilju razvoja poljoprivrede na području Brčko distrikta BiH.

 U skladu sa time, pozivaju se sve finansijske institucije (komercijalne banke, mikrokreditna društva ili fondacije) da, ukoliko su zainteresovane da sa Brčko distriktom BiH sklope ugovor o finansijskim uslugama kreditiranja razvoja poljoprivrede na području Brčko Distrikta BiH, podnesu prijavu za sklapanje ugovora Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH.

 Sa finansijskim institucijama koje ispune uslove iz javnog poziva Brčko distrikt BiH će zaključiti ugovor o finansijskim uslugama kreditiranja razvoja poljoprivrede na području Brčko distrikta BiH.

 Prijave sа potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova javnog poziva dostaviti putem protokola Vlade Brčko distrikta BiH (šalter br. 6 ili br. 7), ili putem pošte na adresu: Vlada Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt BiH, s naznakom: „Prijava na javni poziv za sklapanje ugovora o finansijskim uslugama kreditiranja razvoja poljoprivrede na području Brčko Distrikta BiH – NE OTVARATI“.

Javni poziv možete preuzeti ovdje. 

Program o plasiranju novčanih sredstava kroz kreditne linije možete preuzeti ovdje.

Program o izmjeni i dopuni Programa o plasiranju novčanih sredstava kroz kreditne linije možete preuzeti ovdje.