Poziv za dostavu komentara na Prednacrt Zakona o pčelarstvu Brčko distrikta BiH

Obavještavaju se svi zainteresovani da se primjedbe i prijedlozi na Prednacrt Zakona o pčelarstvu Brčko distrikta BiH mogu dostaviti Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH najkasnije do 19.08.2021. godine.

Image for news

Prednacrt Zakona o pčelarstvu dostupan je na priloženom linku u nastavku: