Пододјељење за пољопривреду

У ПОДОДЈЕЉЕЊУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВРШЕ СЕ ПОСЛОВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА:

  • Развој и унапређење пољопривредне производње и сточарства на подручју Брчко дистрикта БиХ;
  • Пружање савјетодавних услуга из области пољопривреде и сточарства;
  • Стварање услова у Брчко дистрикту БиХ за постприватизационо инвестирање;
  • Повезивање приамарне пољопривредне производње и прехрамбене индустрије у Брчко дистрикту БиХ.